Jong Nederland Maasbree

Groepen

De basis van onze stichting – Jong Nederland Maasbree werkt volgens een methodiek waarin, naast spelpijlers, leeftijdsgroepen centraal staan. We onderscheiden de volgende leeftijdsgroepen: Maxioren, Junioren & Senioren. Iedere leeftijdsgroep kent zijn eigen spel, gebaseerd op de leeftijdskenmerken en de daaruit voortvloeiende spel-interesses. De activiteiten die afdelingen en Jong Nederland Limburg organiseren, zijn toegespitst op deze groepen.

Groepsbijeenkomsten

Een gezellige vaste avond per week – Elke groep heeft haar eigen programma. Deze is gebaseerd op onze spelpijlers en is aangepast aan de leeftijd van onze groepsleden. Elk half jaar wordt door de leiding een nieuw programma gemaakt. In verband met weers- of organisatorische omstandigheden kunnen programma’s gewisseld of gewijzigd worden. Meestal vinden de groepsbijeenkomsten plaats in onze Blokhut aan de Breestraat 11 te Maasbree. Hou hier a.u.b. rekening mee. Trek tijdens de groepsbijeenkomsten kleding aan die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen.

De kinderen van de groepen tot de brugklas worden, in de zomertijd, een kwartier voor aanvang van de groepsbijeenkomst opgehaald bij de brievenbus van PostNL op de Broekstraat / Zangesweg. In de wintertijd, wordt aan de ouders gevraagd de kinderen zelf te brengen en op te halen. Diegene die gebracht worden of zelfstandig naar de Blokhut komen verzoeken om niet eerder dan 5 minuten voor de aanvang van de groepsbijeenkomsten aanwezig te zijn. Dit zodat de leiding ongestoord de groepsbijeenkomsten kunnen voorbereiden.

Ga naar de aparte pagina’s van de leeftijdsgroepen voor (contact-)informatie per groep.