Jong Nederland Maasbree

Ben jij op zoek naar spanning, avontuur en gezelligheid?
Dan ben je bij Jong Nederland Maasbree op het juiste adres!

Jong Nederland Maasbree is er voor iedereen vanaf 7 jaar. Je kunt op ieder moment van het jaar instromen in een bestaande groep. We proberen elk jaar een nieuwe groep op te starten. Via de scholen of via sociale media benaderen we de kinderen in Maasbree die in de geschikte leeftijdscategorie vallen. Maar mocht je deze oproep gemist hebben, kom je uit een ander dorp of ben je al wat ouder, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Of kom gewoon eens kijken op een groepsbijeenkomst. Je bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de Blokhut aan de Breestraat. Ga even langs de groeppagina’s hierboven in het menu onder het kopje leden, en kijk op welke avond jouw leeftijdsgenoten een groepsbijeenkomst hebben.

Wil je meteen meedoen? Dat kan! Je kunt 1 maand gratis en vrijblijvend meedoen, zonder enige verplichtingen. Hierna kun je je aanmelden via onderstaand formulier.

Neem voor meer informatie contact op met onze secretaris via secretariaat.groepsbestuur@jongnederlandmaasbree.nl.

Lidmaatschap en contributie van Jong Nederland Maasbree

Jong Nederland Maasbree is van oudsher een club, die probeert haar contributie zo laag mogelijk te houden. Echter ontkomen ook wij niet aan de jaarlijkse stijging van kosten. Daarom stelt het bestuur jaarlijks de contributie vast. Indien deze wordt aangepast, krijg je hiervan bericht via een nieuwsbrief of andere schriftelijk- of digitale post.

Wij hanteren de onderstaande regels omtrent de contributie.

Contributievoorwaarden

  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.
  • De contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar geïncasseerd.
  • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen dienen dus vóór 1 december gemeld te worden via de groepsleiding of via ledenadministratie@jongnederlandmaasbree.nl. Bij opzeggingen ná 1 december blijft de contributie voor het volgende jaar verschuldigd.
  • Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van het contributiegeld plaats.
  • Voor speciale activiteiten kan een extra eigen bijdrage gevraagd worden.
  • Deelname aan het zomerkamp (niet verplicht) valt niet onder de contributie en hiervoor wordt ieder jaar een apart bedrag berekend.

De contributie voor 2021 bedraagt €89,00. Dit is inclusief ons verzekeringspakket en het zomer- en winterweekend. De contributie is exclusief het zomerkamp.

Stichting Leergeld

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen ook mee laten doen aan bijvoorbeeld Jong Nederland!

Via stichting Leergeld’s afdeling Peel en Maas, bieden zij kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Wil je een beroep doen op stichting Leergeld? Neem dan contact op met:

Stichting Leergeld - Peel en Maas

Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen
(telefonisch bereikbaar op dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:00)

Aanmeldformulier

Vul onderstaand formulier in indien je je aan wilt melden bij Jong Nederland Maasbree. Je ontvangt z.s.m. een bevestiging wanneer je aanmelding is verwerkt.

Inschrijfdatum

Persoonsgegevens

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

ManVrouwAnders

Namelijk

Geboortedatum

Geboorteland

Nationaliteit

Adresgegevens

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Adres is van

Namelijk

Tweede Adresgegevens

Straat

Huisnummer

Woonplaats

Land

Adres is van

Namelijk

E-mailgegevens

Primair e-mailadres

E-mailadres is van

Namelijk

Tweede e-mailadres

E-mailadres is van

Namelijk

Derde e-mailadres

E-mailadres is van

Namelijk

Telefoongegevens

Primair telefoonnummer

Telefoonnummer is van

Namelijk

Tweede telefoonnummer

Telefoonnummer is van

Namelijk

Derde telefoonnummer

Telefoonnummer is van

Namelijk

Groep

Voor welke groep wil je je opgeven?

Maat voor je eerste Jong Nederland T-shirt

Bankgegevens


Naam rekeninghouder

IBAN

Bij geen automatische incasso zijn wij genoodzaakt €5,00 per transactie extra in rekening te brengen.

Zorgverzekering

Naam zorgverzekeraar

Polisnummer

Indien u geen polisnummer kunt vinden; bij een zorgverzekering is het relatienummer vaak het polisnummer.

Publicatie foto en video materiaal

Stichting Jong Nederland Maasbree wil mede met behulp van publiciteit van onze activiteiten, waar onze leden aan deelnemen, onze stichting blijven promoten. Dit doen we onder andere via sociale media, presentaties en folder en flyermateriaal. Ook onze sponsoren en fondsen die mede onze activiteiten mogelijk maken houden we regelmatig op de hoogte door middel van een nieuwsbrief. Het mooiste is om dit te doen door middel van foto en video materiaal. Deze opnames kunnen worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens een groepsbijeenkomst, kamp- of bivakactiviteiten en bovenplaatselijke activiteiten. Ook jij, kan op deze foto’s (en soms video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor mensen schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om jouw en/of je ouders toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s waarin jij te zien bent. Het is goed mogelijk dat je dit niet wilt of mag. Daar houden wij dan rekening mee. Maar houd dan ook zelf gepaste afstand als je ziet dat er foto’s worden gemaakt.


Aangezien je jonger bent dan 16 jaar, moet een ouder/verzorger ook toestemming voor bovenstaande geven.

Toestemming wel/niet gegeven door

Namelijk

Opmerkingen

Eventuele opmerkingen

Deze website is beschermd door reCAPTCHA. Google's Privacybeleid en Servicevoorwaarden gelden.