Jong Nederland Maasbree

Onze Besturen

Binnen de structuur van stichting Jong Nederland Maasbree zijn twee besturen: het Groepsbestuur en het Stichtingsbestuur. De twee besturen samen vormen het Algemeen bestuur en komen minimaal 4 keer per jaar samen.

Alle bestuursleden zijn voor aanvang van hun functie op de hoogte gebracht van het aannamebeleid van Jong Nederland Maasbree en hebben een gedragscode ondertekend. Ook hebben ze een verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten aanleveren. Deze wordt door Jong Nederland Maasbree gratis verstrekt.

Groepsbestuur

Dit bestuur houd zich bezig met:

 • Alles wat er in de groepen omgaat (leden en leiding).
 • Coördinatie van de leeftijdsgroepen (Maxioren, Junioren en Senioren/16+).
 • Kadervorming voor de trainingen en opleidingen voor alle leiding.
 • Beheer spel-, sport- en creativiteitsmateriaal.
 • Het aansturen en informeren van alle leiding, zoals de indeling van de groepen.
 • Zorg dragen voor de indeling van alle leiding.
 • Organiseren van cursussen en informatiebijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering van alle leiding.
 • Contact onderhouden met ouders wanneer er zich problemen voordoen.
 • Het organiseren van de leidingraadsvergaderingen.
 • Ervoor zorgen dat de leiding een gevarieerd programma maakt voor de leden.
 • Contacten met bovenplaatselijke niveaus.

Ook het groepsbestuur heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en secretaris, dat zich bezighoudt met de dagelijkse gang van zaken.

Het groepsbestuur kunt u bereiken via: secretariaat.groepsbestuur@jongnederlandmaasbree.nl.

Mike Boer

Voorzitter

Maud van Megen

Secretaris

Iris Peijnenburg

Kadervorming

Vacature

Bovenplaatselijk niveau

Vragen of interesse in deze functie? Neem contact op met info@jongnederlandmaasbree.nl.

Roanne Duarte

Maxioren coördinator

Bart Lankes

Junioren coördinator

Hans Teeuwen

Senioren coördinator

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur stuurt de grote algemene zaken in de vereniging aan. Denk hierbij aan:

 • Het beheer van onze Blokhut en de terreinen.
 • Financieel beheer.
 • ARBO, wetgeving en subsidies.
 • Relatiebeheer en sponsoring.
 • Ledenadministratie en AVG.
 • Contacten overheid en bovenplaatselijke niveaus.
 • En alles wat de druk op het groepsbestuur kan verminderen.

Daarnaast vormt uit het stichtingsbestuur een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, dat zich bezighoudt met de dagelijkse gang van zaken.

Het stichtingsbestuur kunt u bereiken via: secretaris@jongnederlandmaasbree.nl.

Vacature

Voorzitter

Vragen of interesse in deze functie? Neem contact op met info@jongnederlandmaasbree.nl.

Bram Nijssen

Secretaris

Jacqueline Janssen

Penningmeester

Shawney Smits

Ledenadministratie

Marnick Vullers

Relatiebeheer

Har Rijks

Beheer en Verhuur