Jong Nederland Maasbree

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen?

Jong Nederland Maasbree biedt leden, ouders van leden, leiding en stafleden de mogelijkheid om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon geeft advies en ondersteuning, indien men slachtoffer is van discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of geweld.

De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen partijen bij onderlinge, Jong Nederland Maasbree gerelateerde, geschillen. In alle gevallen is de vertrouwenspersoon er ter ondersteuning van de melder en/of het slachtoffer. De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk van de besturen. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal. De vertrouwenspersoon is bevoegd om bestuursvergaderingen bij te wonen en zaken aan de orde te stellen.

Voor reguliere vragen of opmerkingen omtrent groepsbijeenkomsten of andere activiteiten van Jong Nederland Maasbree, is de leiding of het groepsbestuur het eerste aanspreekpunt. Ook bespreekt hij met aspirant leiding het aanstellingsbeleid en de gedragscode. Daarna vraagt hij een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan voor deze leiding. Pas als deze ontvangen is en aan alle punten voldaan zijn, adviseert hij het bestuur om de nieuwe leider of leidster (wel of niet) op te nemen in de leidingraad.

Waarom heeft Jong Nederland Maasbree een vertrouwenspersoon?

Wij dragen vol trots het keurmerk “In veilige handen” van het NOV. Dat betekent niet dat we alleen maar een belangrijk keurmerk op ons briefpapier willen hebben. Het betekent ook dat wij als Jong Nederland Maasbree serieus met deze materie willen omgaan en dat Jong Nederland Maasbree moet voldoen aan de verplichtingen vanuit dit keurmerk. Desalniettemin is het ook zonder keurmerk belangrijk dat leden, ouders van leden, leiding en stafleden de mogelijkheid hebben om zaken bij ons te melden. De provinciale organisatie Jong Nederland Limburg heeft ook een protocol opgelegd aan al haar afdelingen. Ook zij hebben (provinciale) vertrouwenspersonen aangesteld. De plaatselijke vertrouwenspersoon kan ook hun raadplegen of een casus doorzetten indien hij dat nodig acht. Ook leden, ouders van leden, leiding en stafleden kunnen hier terecht met vragen indien de vertrouwenspersoon van Jong Nederland Maasbree even geen rol kan spelen in de kwestie die er speelt.

Wie is de vertrouwenspersoon?

John Grutters (1964):
Ik woon mijn hele leven al in Maasbree en ben vanaf mijn negende levensjaar lid van Jong Nederland. Op dit moment houd ik mij hoofdzakelijk bezig met het gebouw en terrein. Voor deze functie zit ik ook in het stichtingsbestuur van Jong Nederland Maasbree. Mijn dochter is altijd lid geweest van Jong Nederland Maasbree en is nu actief als leiding. Mijn vrouw heeft jarenlang in de kookstaf gezeten. Daarnaast heb ik meerdere jaren in het afdelings- distrits- en provinciaalbestuur van Jong Nederland (Limburg) gezeten. In Maasbree was ik 23 jaar voorzitter van het Stichtingsbestuur.

Ik heb een sociaal pedagogische opleiding genoten (post HBO) en management, zorg en welzijn. Daarbij ben ik nu nog voorzitter en bestuurslid van Stichting Happy Holiday en Herberg Papilio. In beide organisaties is een goed en betrouwbaar contact met ouders en kinderen een must. Als vertrouwenspersoon voor Jong Nederland Maasbree bied ik ondersteuning en advies.

John Grutters

Vertrouwenspersoon