Jong Nederland Maasbree

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen?

Jong Nederland Maasbree biedt leden, ouders van leden, leiding en stafleden de mogelijkheid om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon geeft advies en ondersteuning, indien men slachtoffer is van discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of geweld.

De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen partijen bij onderlinge, Jong Nederland Maasbree gerelateerde, geschillen. In alle gevallen is de vertrouwenspersoon er ter ondersteuning van de melder en/of het slachtoffer. De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk van de besturen. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal. De vertrouwenspersoon is bevoegd om bestuursvergaderingen bij te wonen en zaken aan de orde te stellen. Voor reguliere vragen of opmerkingen omtrent groepsbijeenkomsten of andere activiteiten van Jong Nederland Maasbree, is de leiding of het groepsbestuur het eerste aanspreekpunt.

Waarom heeft Jong Nederland Maasbree een vertrouwenspersoon?

Wij dragen vol trots het keurmerk “In veilige handen” van het NOV. Dat betekent niet dat we alleen maar een belangrijk keurmerk op ons briefpapier willen hebben. Het betekent ook dat wij als Jong Nederland Maasbree serieus met deze materie willen omgaan en dat Jong Nederland Maasbree moet voldoen aan de verplichtingen vanuit dit keurmerk. Desalniettemin is het ook zonder keurmerk belangrijk dat leden, ouders van leden, leiding en stafleden de mogelijkheid hebben om zaken bij ons te melden. De provinciale organisatie Jong Nederland Limburg heeft ook een protocol opgelegd aan al haar afdelingen. Ook zij hebben (provinciale) vertrouwenspersonen aangesteld. De plaatselijke vertrouwenspersoon kan ook hun raadplegen of een casus doorzetten indien hij dat nodig acht. Ook leden, ouders van leden, leiding en stafleden kunnen hier terecht met vragen indien de vertrouwenspersoon van Jong Nederland Maasbree even geen rol kan spelen in de kwestie die er speelt.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Jong Nederland Maasbree is momenteel op zoek naar een nieuwe, vaste, vertrouwenspersoon. Zie je jezelf als iemand – of ken je iemand – die het leuk zou vinden om deze functie voor Jong Nederland Maasbree in te vullen? Twijfel dan niet en neem contact met ons op via info@jongnederlandmaasbree.nl.

De eerder genoemde vertrouwenspersonen van Jong Nederland Limburg nemen deze functie momenteel waar. Als vertrouwenspersonen voor Jong Nederland Maasbree bieden zij ondersteuning en advies.

Lilian Janssen

Vertrouwenspersoon

Paul Verjans

Vertrouwenspersoon