Jong Nederland Maasbree

Verzekeringen

Jong Nederland Maasbree heeft voor al haar leden, leiding en bestuurders een verzekering voor ongevallen, rechtsbijstand, wettelijke en bestuurlijke aansprakelijkheid afgesloten. Dit is een collectieve verzekering die loopt via Jong Nederland Limburg. Hieronder geven wij een korte samenvatting. Voor meer informatie, klik hier.

Om de vrijwilligers en jeugdleden van Jong Nederland Maasbree zo goed mogelijk te beschermen tegen risico’s die onlosmakelijk verbonden zijn met het vrijwilligerswerk en de activiteiten van Jong Nederland Maasbree, heeft Jong Nederland Maasbree voor al haar leden en vrijwilligers een uitgebreid verzekeringspakket afgesloten.

Bij wie is de verzekering afgesloten?

In dit pakket zijn de ongevallen-, rechtsbijstands-, wettelijke en bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering opgenomen. Daarbij wordt samengewerkt met Leve B.V. – Onafhankelijk financieel advies Kraakman & van der Velden, de verzekeraar van Jong Nederland Limburg.

Op wie is dit verzekeringspakket van toepassing?

De verzekeringen heeft betrekking op iedereen die werkzaamheden en activiteiten in naam van Jong Nederland Maasbree verricht, meer in het bijzonder de leden, leiding, staf, bestuursleden en zo meer. Op de collectieve verzekeringen van Jong Nederland Maasbree zijn ook diegenen verzekerd die bijvoorbeeld tijdens een kamp of open dag assistentie verlenen.

En op wie niet…?

Belangstellenden en bezoekers, zoals ouders, kinderen en anderen, die op bijvoorbeeld open dagen, bij ledenwervingen of bij activiteiten een kijkje komen nemen, zijn niet verzekerd via dit pakket. Wel kunnen zij Jong Nederland Maasbree, wanneer zij schade aan eigendommen en/of lijf en leden (ledematen) oplopen, daarvoor aansprakelijk stellen. Als in zo’n geval aantoonbaar is dat Jong Nederland Maasbree aansprakelijk is, of enige tekortkoming kan worden verweten, dan is Jong Nederland Maasbree verzekerd via de WA-polis.

In het collectieve verzekeringspakket zitten de volgende verzekeringen:

  • Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA)
  • Ongevallenverzekering (O)
  • Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering (BA)
  • Rechtsbijstandverzekering (RB)

Wat kost dit?

De kosten voor het totaalpakket is €2,00 per ingeschreven jeugd- en kaderlid per jaar. Deze kosten zijn in de contributie opgenomen.

Wat te doen bij schade of letsel?

Als één van de verzekeringen ingeschakeld moet worden, kun je als lid of ouder/verzorger rechtstreeks contact opnemen met de verzekeringsdeskundige van Jong Nederland Limburg, Aad Overvliet. Hij zal je van het begin af aan helpen met de afhandeling van de kwestie. Ook als je niet zeker weet of een bepaalde schade onder de dekking valt, of met vragen anderszins kun je bij hem terecht. Je kunt contact opnemen met Jong Nederland Maasbree of rechtstreeks contact opnemen met:

Aad Overvliet

Verzekeringsdeskundige - Jong Nederland Limburg

Andere verzekeringen

Naast het standaard pakket zijn een aantal aanvullende verzekeringen van Jong Nederland Maasbree afgesloten bij Leenders-Gielen assurantie, een van de sponsoren van Jong Nederland Maasbree.