Jong Nederland Maasbree

Wat doet de pedagogisch begeleider voor Jong Nederland Maasbree?

Jong Nederland Maasbree heeft gekozen om in haar midden een pedagogisch begeleider te hebben. We zien dat de begeleiding van onze leden steeds complexer wordt. Dit doen we met leiders en leidsters van allerlei pluimage, maar die het hart op de goede plaats hebben zitten. Niet iedereen heeft een pedagogische of agogische achtergrond, en dat is maar goed ook. Dat maakt juist Jong Nederland Maasbree zo divers. En diversiteit staat groot in onze doelstelling. Onze leiding krijgt allerlei opleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding, zoals de introductie- en kamp/bivak cursus. Maar ook hele specifieke trainingen en cursussen, zoals creativiteit, survivaltraining, primitief koken, maar ook EHBO en BHV behoren tot dit pakket.

Onze pedagogisch begeleider springt daar in waar we nog extra ondersteuning nodig hebben. Dit is op het gebied van:

  • Het begeleiden van leiding, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
  • Het scheppen van een situatie binnen de groep waarin kinderen, maar ook de leiding zich op hun gemak voelen.
  • Het bijhouden van de ontwikkeling van kinderen en het hierover rapporteren/informeren bij de desbetreffende leiding of het bestuur.
  • Leiding begeleiden bij het in de praktijk brengen van de methodiek van Jong Nederland Maasbree.
  • Het gevraagd, of ongevraagd, advies uitbrengen aan groepen of het bestuur.
  • Het begeleiden en instrueren van, indien op de groep aanwezig, stagiaires en hierover rapporteren aan het bestuur of opleidingsinstituut.

De pedagogisch begeleider bij Jong Nederland Maasbree adviseert alleen maar. Dit advies is niet bindend, maar Jong Nederland Maasbree heeft altijd de intentie om te willen leren van gevraagde of ongevraagde adviezen.

Wie is de pedagogisch begeleider?

Marjo van Megen-Peeters (1967):
Ik ben een echte “Britse”, geboren en getogen. Als 10 jarige werd ik lid van de Jonge Garde (KMG). De Garde was destijds voor de meiden en Jong Nederland voor de jongens. Later werd het voor iedereen Jong Nederland. Op enkele jaren na, ben ik altijd verbonden geweest aan Jong Nederland Maasbree. Ons hele gezin is, of was, zeer actief binnen Jong Nederland Maasbree op welke manier dan ook. Daarnaast ben ik initiatiefnemer en bestuurslid van Stichting Herberg Papilio.  Ik heb de PABO gevolgd en sta al vele jaren in Maasbree aan school. De laatste jaren sta ik in de bovenbouw en daarnaast geef ik SOVA (sociale vaardigheden) lessen, waarbij de nadruk ligt op het bewust zijn van je eigen handelen en het respecteren van elkaar.  

Marjo van Megen-Peeters

Pedagogisch begeleider